MİSYONUMUZ
 
Mesleki hak ve hukukumuzu korumak üzere finansal bilgi, yönetim muhasebeciliği, danışmanlık konularında sürekli eğitimler ve yayınlarla meslek mensuplarının bilgi birikimini, kariyerini geliştiren, uzmanlaşmasını sağlayan, Muhasebe ile ilgili uygulamalara yön veren bilimsel ve teknolojik çalışmalar yapmaktadır.
VİZYONUMUZ
Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan;
Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı;
Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan
lider kurum olmaktır.