Sözleşmelerimizi e-Birlik sistemine girerek mesleğimizin en önemli sorunlarından biri olan haksız rekabeti birlikte önleyebiliriz.

https://www.turmob.org.tr/arsiv/ebirlik/helps/e-Birlik_G%C4%B0B_Entegrasyonu.pdf

Haksız rekabeti önleyecek önemli bir yöntem olan, sözleşmelerin e-birlik sistemine girilmesi ile ilgili uygulamalı anlatım videomuz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.