ODA KAYIT (Giriş Ücreti)
2022 Yılı Oda Kayıt Giriş Ücreti 1.150,00 (Bin yüzelli) TL’dir.

MAKTU AİDAT
Her yıl Ocak ay’ı sonuna kadar ödenir.
(Muhasebe bürosu olsun veya olmasın tüm üyeler, maktu aidat ödemekle yükümlüdürler.)

Oda Maktu Aidatı 1.150,00 TL’dir.
• Serbest Çalışan Meslek Mensupları için 2022 Yılı maktu aidatı 1.150,00 TL,
• Bağımlı Çalışan (Muhasebe, Finans, Denetim vb. departmanı) Meslek Mensupları için 2022 Yılı maktu aidatı 925,00 TL,
• Mesleki Faaliyette bulunmayan ve Devlet Memuru olan Meslek Mensupları için 2022 Yılı maktu aidatı  575,00 TL.

İndirimli ödeme yapacak üyelerimizin Ocak ayı içinde Maktu Aidat İndirim Taahhütnamesini doldurup ekleriyle Odaya iletmeleri gerekmektedir.
( İNDİRİM TAAHHÜTNAMESİ İÇİN TIKLAYINIZ)

2022 YILI AİDAT İNDİRİM TAAHÜTNAMESİ