Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimleri; akreditasyona tabi diğer eğitim faaliyetleriyle birlikte 27.01.2020 tarihinde TÜRMOB ve SÜRGEM internet sitelerinde yapılan duyurular sonrasında başlatılmış bulunmaktadır.
EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAMASI GEREKEN ÜYELERİMİZ;
• Çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensuplarımız (serbest meslek faaliyetinde bulunanlar ve mesleki şirket ortakları dâhil)
•Hizmet akdi ile çalıştıkları iş yerinde kullanmak üzere taahhütlü kaşe almış olan meslek mensuplarımız.
EĞİTİM SAATLERİ;
• Gün içinde alınan eğitimlerin süresi ne kadar olursa olsun 2 saat sürekli mesleki eğitim kapsamında, DİĞER Eğitim’lerden sayılacaktır.
Odamızın nezdinde 28.02.2020 tarihinde “Muhasebede Gündem 3: Muhtasar ve SGK Birleşmesi /Güncel Vergi ve Muhasebe Uygulamaları “ seminerleri uygulaması ile başlamıştır. Yapılan eğitim Sürekli eğitim düzenlemeleri kapmasında diğer eğitim faaliyetlerinden 2 SÜRGEM eğitim saati olarak değerlendirilecektir. KGK Denetçileri için ise aynı zamanda Destekleyici 1 eğitim Kredisi olarak kabul edilecektir.
• SÜRGEM tarafından Akredite edilmiş Üniversiteler ve diğer kuruluşlar tarafında veya bu kuruluşlarla TÜRMOB, SÜRGEM ve Odamız tarafından birlikte düzenlenmiş olan kongre, konferans, panel, seminer, sempozyum, çalıştay gibi etkinlikler de, süresi ne olursa olsun 2 saat sürekli mesleki eğitim kapsamında, diğer eğitim’lerden sayılacaktır.
SÜRGEM hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen meslek mensuplarının TÜRMOB (www.turmob.org.tr) ve SÜRGEM (www.surgem.org.tr) sitelerini ziyaret edebilirler.